Op wie kan ik stemmen in maart 2018?

Hier vindt u alle namen en woonplaatsen van de VVD-ers op wie u kunt stemmen.

De volgorde op deze lijst is de volgorde zoals u die in maart aanstaande terug zult vinden op het stemformulier.

Veel van deze Veerse VVD-leden zijn ondernemers.

Al deze VVD-leden zijn ondernemend.

Namens u willen zij eraan bijdragen dat onze mooie gemeente Veere aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en toeristen.