Mevr. Marin van den Berge

Fractievoorzitter; lid commissie Ruimtelijke Ontwikkeling; fractie-specialist ruimtelijke plannen

Webmaster/Communicatie


Derrienk 5
4373 CA Biggekerke

Tel: 0118-853 626 / 06-1355 8542

Email: Marin.vd.Berge@vvdveere.nl


www.marinvdberge.nl