Raad Veere kiest voor doorontwikkeling Porthos

In de raadsvergadering van 6 juli stond de toekomst van Porthos opnieuw op de agenda. Samen met alle andere fracties wil de VVD nadrukkelijk vasthouden aan de visie waarvoor we in 2015 hebben gekozen. 

Porthos voert voor de gemeenten op Walcheren de Wmo en de Jeugdwet uit. Zij voert de regie bij de zorg en ondersteuning die inwoners vragen, maakt hierover afspraken met zorgaanbieders en bewaakt de gemeentelijke budgetten. Klanten weten bij wie ze moeten aankloppen en zijn over het algemeen heel tevreden. Er lopen allerlei projecten om op onderdelen verbeteringen door te voeren, maar we zien geen reden om de visie achter de huidige werkwijze te veranderen. 

Dat is namelijk wat de Middelburgse raad wil. Die heeft zich met een kleine meerderheid uitgesproken voor een andere koers, waarbij zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid krijgen en Porthos voornamelijk een informatieve en administratieve rol krijgt. Veel blijft daarbij onduidelijk: wie zorgt bij meervoudige problematiek voor de coördinatie ? Hoe weet de klant bij welke zorgaanbieder hij terecht kan ? Hoe bewaakt de gemeente de beschikbare budgetten ?

Het college van Vlissingen wil de toegang tot zorg voor haar klanten lokaal in Vlissingen gaan organiseren. Welke rol Porthos voor hen kan blijven spelen als ‘backoffice’ is ook nog niet duidelijk.

De komende maanden worden de gevolgen van de ingenomen standpunten door de colleges uitgewerkt. Als VVD Veere zullen we er op toezien dat onze inwoners zo efficiënt mogelijk de zorg en ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.