• VVD wil MBO-diploma voor Zeeuwse nieuwkomers

  18 januari − Jonge mensen van begin 20 die nog maar 1, 2 of 3 jaar in Nederland zijn. De VVD wil dat deze jonge mensen zich volledig kunnen concentreren op hun opleiding. Lees verder

 • Leeftijd starterslening verhoogd naar 40 jaar

  24 december − De leeftijd voor het aanvragen van een starterslening voor de eerste koopwoning wordt, door een amendement van SGP/CU, DTV en VVD, verhoogd naar 40 jaar. Het college had voorgesteld om in lijn met de buurgemeenten de leeftijd te verhogen van 29 naar 34 jaar. De coalitiepartijen vonden het belangrijk om starters naar Veere te trekken. Lees verder

 • Subsidie onderzoek verplaatsing MTVP-museum Domburg uitgesteld

  © VVV Zeeland

  24 december − Naar aanleiding van de commotie in de samenleving en de signalen vanuit de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 27 november, heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om de bespreking van het subsidievoorstel voor het onderzoek omtrent de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvlietmuseum uit te stellen. Lees verder

 • Ontwikkeling Markt Veere: een gedragen plan!

  16 november − Dankzij constructief overleg van inwoners en ondernemers ligt er een gedragen plan voor de herinrichting van de Markt in Veere. Lees verder

 • Verbetering Nehalenniagebied mogelijk?!

  16 november − De fractie van de VVD vindt dat het Nehalenniagebied een verbetering verdient en staat daarom achter een haalbaarheidsonderzoek en een inventarisatie van de mogelijkheden. Lees verder

 • Beschouwingen VVD begroting 2019

  10 november − Beschouwingen VVD Veere bij begroting van 2019 Lees verder

 • In 2019 meer mensen van bijstandsuitkering naar werk

  12 oktober − Het gaat goed met de economie. De werkloosheid daalt. Op Walcheren begeleidt Orionis mensen met een bijstandsuitkering naar werk. De VVD is er blij mee dat Orionis kansen ziet om in 2019 meer mensen aan het werk te helpen. Lees verder

 • VVD blij met verruiming van winkeltijden-openstelling

  07 oktober − De VVD in Veere is blij met de vastgestelde concept-Verordening Winkeltijden Gemeente Veere 2019. Lees verder

 • Groen licht voor meer veiligheid en doorstroming Oostkapelle

  12 juli − VVD blij met herinrichting van wegen in Oostkapelle. Dorpsstraat wordt veiliger en verkeer zal vlotter door kunnen rijden. Lees verder

 • Veere wil blijven samenwerken met Middelburg en Vlissingen voor Jeugdzorg en WMO

  12 juli − De volledige Veerse gemeenteraad wil de komende twee jaar voor Jeugdzorg en WMO blijven samenwerken met de andere Walcherse gemeenten. Lees verder

 • BAG

  12 juli − De VVD is van mening dat de communicatie met de toeristische sector over dit onderwerp beter had gemoeten en gaat zich inzetten, nu we in het college zitten, om dat te bereiken! Lees verder

 • Onverwachte Veerse coalitie verrassend snel rond

  07 juni − DOMBURG - SGP/ChristenUnie, DTV en VVD vormen de verrassende nieuwe coalitie in Veere. 'Verder bouwen aan een gezond Veere' heet het coalitieprogramma van de drie Veerse partijen. Arie Schot (SGP/ChristenUnie), Marcel Steketee (DTV) en Bert van Halderen (VVD) moeten als wethouders, samen met burgemeester Rob van der Zwaag, uitvoering aan dat programma geven. Lees verder

 • Standpunten VVD Veere

  25 maart − Woorden bouwen geen huizen. Buurten knappen zichzelf niet op. En gemeenten worden niet zomaar prettiger om in te wonen. Daar moet je wat voor doen. Kies VVD. Kies voor doen. Lees verder

 • Kandidaten VVD Veere

  25 maart − Op deze doeners kon je stemmen op 21 maart jl.. Lees verder

 • Wat hebben we bereikt?

  14 maart − Dít heeft de VVD Veere in de periode 2014-2018 bereikt Lees verder

 • VVD akkoord met toeristenbelasting op jaar- en seizoensplaatsen per 2019

  08 maart − Toen het college in december vorig jaar nog even gauw, zonder overleg met de toeristische sector, de toeristenbelasting 2018 op jaar- en seizoensplaatsen wilde veranderen, stak de VVD daar een stokje voor. Want zo gaan we niet om met deze belangrijke sector, vond de VVD, en gelukkig waren de andere partijen het daar – uiteindelijk - mee eens. Dus kwam het voorstel in de raadsvergadering van 1 maart jl. weer terug, maar nu met wijzigingsdatum 2019, zodat de sector er in haar tarieven tijdig rekening mee kan houden. Lees verder

 • Handel in parkeervergunningen moet worden aangepakt

  08 maart − Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeervergunningen vrij van kenteken en de gelijkwaardigheid van vergunningen voor bedrijven en organisaties, waren punt van discussie in de raad van donderdag 1 maart. De VVD vindt dat er niet mag worden ‘gehandeld’ in vergunningen die niet op kenteken staan. Lees verder

 • VVD: teleurstellend dat raad verzoek om kleine oriëntatie-lampjes in Manteling afwijst

  04 februari − In de raadsvergadering van 1 februari 2018 hebben VVD en DTV, bij de bespreking van het Beleid voor donker, ervoor gepleit om het verzoek vanuit Oostkapelle, voor een proef met oriëntatieverlichting vanaf een strandpaviljoen tot aan de fietsenstalling, in te willigen. De Ondernemersvereniging Oostkapelle, de Dorpsraad, vier strandpaviljoens, werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Klaas Jobse (Astronomy-project) hebben de intentie uitgesproken om de bestaande verlichting sterk terug te brengen. Maar zij hadden wel een wens voor oriëntatieverlichting en reflectoren. Lees verder

 • VVD Veere vindt kosten voor invoering PxQ-systeem veel te hoog

  04 februari − Veere gaat een zienswijze indienen m.b.t. het implementatieplan PxQ op stuksniveau met als belangrijkste punten: • de kosten voor de invoering van de systematiek van in totaal €1.518.220,- over 2017-2020 zijn buiten proportie hoog. • pas (structureel) invulling geven aan de benodigde formatie nadat de kengetallen en producten zijn geëvalueerd op basis van werkelijke cijfers. • de implementatie van PxQ op stuksniveau mag niet ten koste gaan van de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat deze op niveau blijft. Lees verder

 • VVD Liberaaltje huis-aan-huis bij inwoners van gemeente Veere in de bus

  22 januari − Deze week verschijnt een gloednieuw Liberaaltje. Voor het zesde jaar op rij. Met onze prioriteiten voor 2018, nieuws uit de fractie én twee nieuwe fractieleden die zich voorstellen. Lees verder