Nieuws

 • Beschouwingen Financieel Perspectief 2022-2025

  08 juli − Het Financieel Perspectief is niet realistisch. Een limonade-zee van maatschappelijke voorzieningen. Het college kijkt niet reëel naar de kosten en strooit zand in de ogen van de gemeenteraad. Hieronder vindt u de link naar onze beschouwingen. Lees verder

 • VVD Veere wil uitstel van het nieuwe parkeerbeleid.

  31 maart − Een extra raadsvergadering over Parkeren. Een absolute noodzaak, wat de VVD betreft, vanwege de voor Veere ongekende onrust en commotie over de nieuwe parkeertarieven in Domburg, Veere, Zoutelande en andere kustkernen. Allereerst is uitstel van het nieuwe parkeerbeleid nodig. Daarna moet er echt geluisterd worden naar inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Compensatie voor inwoners voor hoge parkeerkosten

  18 maart − 150 euro per jaar betalen om te parkeren in plaats van 67,50 euro. VVD Veere vindt dat niet kunnen. Lees verder

 • Het Liberaaltje 2021 is uit.

  12 maart − De jaarlijkse nieuwsbrief van de VVD Veere is huis-aan-huis bezorgd. Heeft u hem gemist? Dan kunt u hem hier lezen. Lees verder

 • VVD tegen parkeertarieven

  22 december − De VVD denkt dat met de torenhoge tarieven de kip met de gouden eieren wordt geslacht. Dat de goede naam als gastvrije gemeente te grabbel wordt gegooid. Dienen wij daar onze inwoners mee? Wij vrezen dat inwoners en ondernemers uiteindelijk de dupe zijn, en uiteindelijk de gemeente zelf waarschijnlijk ook! Lees verder

 • Tweede woningen in Veere

  19 december − Er komen in onze gemeente geen vakantiewoningen meer bij in de dorpskernen, dankzij een wijziging van de “Huisvestingsverordening 2e woningen”. De VVD is er blij mee, want een wens van vele inwoners gaat hiermee in vervulling. Voor horeca of detailhandel heeft dit besluit geen gevolgen. Lees verder

 • Een financiële molensteen, met andermans geld. Beschouwingen begroting 2021.

  11 november − De VVD vindt dat we met deze begroting de gemeente Veere een molensteen rond de nek knopen. Lees verder

 • NED-regeling

  17 oktober − De VVD heeft forse kritiek geuit op het raadsvoorstel Evaluatie Regeling nieuwe economische dragers. De VVD ziet dat de toepassing van de NED-regeling kan bijdragen aan het in stand houden van agrarische bedrijven en daardoor bijdraagt aan de leefbaarheid en beheer van het buitengebied. Lees verder

 • Overgangsregeling Kamerverhuur

  17 oktober − Kamers verhuren: wat mag wel en wat mag niet? De VVD heeft een duidelijke mening: we hebben nieuw beleid vastgesteld voor de kamerverhuur om excessen in de toekomst te voorkomen, niet om kamerverhuur onmogelijk te maken. Lees verder

 • VVD tegen snelle invoer betaald parkeren

  14 oktober − De VVD heeft niet ingestemd met de nieuwe plannen voor betaald parkeren. Als VVD kunnen we betaald parkeren aan de kust steunen, maar het moet wel zorgvuldig worden ingevoerd. Niet als melkkoe, maar vanuit goed en gedragen beleid. Lees verder

 • VVD wil nieuwkomers en Veerse ondernemers met vacatures bij elkaar brengen.

  08 oktober − Nieuwkomers, veelal ondernemende mensen, kunnen we in Veere goed gebruiken. Daarom stelde de VVD vragen over de plannen van het Veerse college om deze mensen sneller en vlotter te helpen aan een baan. Lees verder

 • Beschouwingen VVD, Financieel Perspectief 2021-2024

  02 juli − Waar komt het geld vandaan en waar wordt het aan uitgegeven? Toeristenbelasting en parkeertarieven omhoog? Dit vindt de VVD ervan. Lees verder

 • Omgekeerde bloembakken

  03 juni − Eind 2020 kregen de ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden te horen dat er bezuinigd zou worden op het onderhoud van de bloembakken, ​en als dit onderhoud niet overgenomen werd, de bakken zouden verdwijnen. Voordat deze organisaties, laat staan bewoners, hadden kunnen aangeven dat zij het onderhoud op zich wilden nemen, werden -bijvoorbeeld in Westkapelle- de bloembakken weggehaald. In Koudekerke zijn de verkeersremmende bloembakken omgekeerd op straat geplaatst (zie foto). Lees verder

 • Winterkamperen op mini-campings

  03 juni − De VVD is van mening dat het college in Veere, daar waar het binnen hun mogelijkheden ligt, de ondernemers tegemoet moet komen in deze crisis. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregel niet voor iedere mini-camping een oplossing biedt of past, maar dat ligt nu eenmaal niet binnen onze mogelijkheden. De keuze is aan de ondernemer! Lees verder

 • VVD heeft vragen gesteld over recreatieve zandsuppletie

  02 juni − Voldoende recreatief strand is van zeer groot belang voor de Veerse economie. Door de stormen van afgelopen winter is het strand tussen Vlissingen en Westkapelle onvoldoende breed. De vragen die wij erover stelden en de antwoorden erop vindt u in de bijlagen. Lees verder

 • VVD heeft vragen gesteld over terrassen in Corona-tijd

  08 mei − VVD wil ruimere terrassen in deze moeilijke Corona-tijd, zonder extra kosten voor de ondernemer. Daarom heeft de VVD gisteren schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Trailerhelling Zoutelande voortaan dicht tijdens badseizoen

  02 mei − Een ongeval zoals in de zomer van 2019 bij Zoutelande willen we voorkomen. We hebben kunnen bereiken dat de trailerhelling in Westkapelle altijd gebruikt kan worden (geen bloktijden meer in badseizoen) en Zoutelande buiten het badseizoen. Lees verder

 • Reactie VVD op motie mediation juridische geschillen

  16 november − De VVD ziet niets in een poging tot bemiddeling om tot een oplossing te komen voor vele juridische geschillen van de gemeente. Lees verder

 • Invoering gedifferentieerd afvaltarief vanaf 2021

  16 november − De VVD heeft ingestemd met de aanpassing van het tarief voor inzameling van het restafval vanaf 2021. Vanaf dat jaar gaat elk huishouden betalen aan de hand van hoe vaak de restafval bak aan de straat wordt gezet. Hiervoor wordt een (nieuwe) chip in de afvalbak geplaatst die registreert hoe vaak die wordt geledigd. De VVD vindt het belangrijk dat de vermindering van het restafval via een werkbaar systeem wordt gestimuleerd en kan zich vinden in het nieuwe beleid. Wel willen we de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding op de voet volgen en hebben we aangedrongen op maatwerk voor huishoudens met luier- en incontinentiemateriaal. Lees verder

 • Beschouwingen VVD begroting 2020

  07 november − VVD positief over begroting 2020. Lees verder