• Ontwikkeling Markt Veere: een gedragen plan!

  16 November − Dankzij constructief overleg van inwoners en ondernemers ligt er een gedragen plan voor de herinrichting van de Markt in Veere. Lees verder

 • Verbetering Nehalenniagebied mogelijk?!

  16 November − De fractie van de VVD vindt dat het Nehalenniagebied een verbetering verdient en staat daarom achter een haalbaarheidsonderzoek en een inventarisatie van de mogelijkheden. Lees verder

 • Beschouwingen VVD begroting 2019

  10 November − Beschouwingen VVD Veere bij begroting van 2019 Lees verder

 • In 2019 meer mensen van bijstandsuitkering naar werk

  12 October − Het gaat goed met de economie. De werkloosheid daalt. Op Walcheren begeleidt Orionis mensen met een bijstandsuitkering naar werk. De VVD is er blij mee dat Orionis kansen ziet om in 2019 meer mensen aan het werk te helpen. Lees verder

 • VVD blij met verruiming van winkeltijden-openstelling

  07 October − De VVD in Veere is blij met de vastgestelde concept-Verordening Winkeltijden Gemeente Veere 2019. Lees verder

 • Groen licht voor meer veiligheid en doorstroming Oostkapelle

  12 July − VVD blij met herinrichting van wegen in Oostkapelle. Dorpsstraat wordt veiliger en verkeer zal vlotter door kunnen rijden. Lees verder

 • Veere wil blijven samenwerken met Middelburg en Vlissingen voor Jeugdzorg en WMO

  12 July − De volledige Veerse gemeenteraad wil de komende twee jaar voor Jeugdzorg en WMO blijven samenwerken met de andere Walcherse gemeenten. Lees verder

 • BAG

  12 July − De VVD is van mening dat de communicatie met de toeristische sector over dit onderwerp beter had gemoeten en gaat zich inzetten, nu we in het college zitten, om dat te bereiken! Lees verder

 • Onverwachte Veerse coalitie verrassend snel rond

  07 June − DOMBURG - SGP/ChristenUnie, DTV en VVD vormen de verrassende nieuwe coalitie in Veere. 'Verder bouwen aan een gezond Veere' heet het coalitieprogramma van de drie Veerse partijen. Arie Schot (SGP/ChristenUnie), Marcel Steketee (DTV) en Bert van Halderen (VVD) moeten als wethouders, samen met burgemeester Rob van der Zwaag, uitvoering aan dat programma geven. Lees verder

 • Standpunten VVD Veere

  25 March − Woorden bouwen geen huizen. Buurten knappen zichzelf niet op. En gemeenten worden niet zomaar prettiger om in te wonen. Daar moet je wat voor doen. Kies VVD. Kies voor doen. Lees verder

 • Kandidaten VVD Veere

  25 March − Op deze doeners kon je stemmen op 21 maart jl.. Lees verder

 • Wat hebben we bereikt?

  14 March − Dít heeft de VVD Veere in de periode 2014-2018 bereikt Lees verder

 • VVD akkoord met toeristenbelasting op jaar- en seizoensplaatsen per 2019

  08 March − Toen het college in december vorig jaar nog even gauw, zonder overleg met de toeristische sector, de toeristenbelasting 2018 op jaar- en seizoensplaatsen wilde veranderen, stak de VVD daar een stokje voor. Want zo gaan we niet om met deze belangrijke sector, vond de VVD, en gelukkig waren de andere partijen het daar – uiteindelijk - mee eens. Dus kwam het voorstel in de raadsvergadering van 1 maart jl. weer terug, maar nu met wijzigingsdatum 2019, zodat de sector er in haar tarieven tijdig rekening mee kan houden. Lees verder

 • Handel in parkeervergunningen moet worden aangepakt

  08 March − Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeervergunningen vrij van kenteken en de gelijkwaardigheid van vergunningen voor bedrijven en organisaties, waren punt van discussie in de raad van donderdag 1 maart. De VVD vindt dat er niet mag worden ‘gehandeld’ in vergunningen die niet op kenteken staan. Lees verder

 • VVD: teleurstellend dat raad verzoek om kleine oriëntatie-lampjes in Manteling afwijst

  04 February − In de raadsvergadering van 1 februari 2018 hebben VVD en DTV, bij de bespreking van het Beleid voor donker, ervoor gepleit om het verzoek vanuit Oostkapelle, voor een proef met oriëntatieverlichting vanaf een strandpaviljoen tot aan de fietsenstalling, in te willigen. De Ondernemersvereniging Oostkapelle, de Dorpsraad, vier strandpaviljoens, werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Klaas Jobse (Astronomy-project) hebben de intentie uitgesproken om de bestaande verlichting sterk terug te brengen. Maar zij hadden wel een wens voor oriëntatieverlichting en reflectoren. Lees verder

 • VVD Veere vindt kosten voor invoering PxQ-systeem veel te hoog

  04 February − Veere gaat een zienswijze indienen m.b.t. het implementatieplan PxQ op stuksniveau met als belangrijkste punten: • de kosten voor de invoering van de systematiek van in totaal €1.518.220,- over 2017-2020 zijn buiten proportie hoog. • pas (structureel) invulling geven aan de benodigde formatie nadat de kengetallen en producten zijn geëvalueerd op basis van werkelijke cijfers. • de implementatie van PxQ op stuksniveau mag niet ten koste gaan van de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat deze op niveau blijft. Lees verder

 • VVD Liberaaltje huis-aan-huis bij inwoners van gemeente Veere in de bus

  22 January − Deze week verschijnt een gloednieuw Liberaaltje. Voor het zesde jaar op rij. Met onze prioriteiten voor 2018, nieuws uit de fractie én twee nieuwe fractieleden die zich voorstellen. Lees verder

 • Brede steun nieuwbouwplannen The Wigwam te Domburg

  18 December − De raad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen van Hotel The Wigwam in Domburg. De VVD is positief over het plan omdat het een belangrijke kwaliteitsverbetering oplevert. Goed om te zien dat lokale ondernemers dergelijke investeringen willen plegen, zodat zij hun bedrijf op een goede manier voort kunnen zetten. De welstandscommissie heeft ingestemd met het ontwerp en er wordt een maximale inspanning voor duurzaamheid gepleegd. Lees verder

 • Plannen voor nieuwe school, gymzaal en dorpshuis in Serooskerke

  18 December − Veel partijen hebben ideeën en wensen aangedragen voor de herontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Serooskerke. De basisschool met gymzaal gaan volgens het gekozen scenario naar Serooskerke-Oost. Fysiofitness De Driehoek, Arduin en Zorgstroom zien mogelijkheden om ook naar Serooskerke-Oost te verhuizen. De VVD vindt het positief dat er veel partijen betrokken zijn. Uit de reacties blijkt echter dat er ook veel inwoners zijn die nog niet goed op de hoogte zijn van wat er nu wordt voorgesteld. Lees verder

 • Domburg krijgt z’n eigen parkeerverwijssysteem

  17 December − In de laatste raadsvergadering van 2017 is definitief besloten om in Domburg een parkeerverwijssysteem te realiseren. Ook de VVD heeft hier voor gestemd, hoewel we van mening zijn dat dit systeem de problemen van het zoekverkeer niet voldoende zal oplossen. Lees verder