Standpunten

 • © laatzeelandzien.nl

  Uitgangspunt

  De 5 liberale waarden

  Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid.

  Lees meer
 • Standpunten

  Agrarische sector

  Nevenactiviteiten voor agrariërs moeten mogelijk zijn.

  Lees meer
 • © laatzeelandzien.nl

  Standpunten

  Alcohol en drugs

  Continuering van het huidige project "Laat ze niet verzuipen".

  Lees meer
 • Standpunten

  Bedrijventerreinen

  Veilig, modern en goed bereikbaar.

  Lees meer
 • Standpunten

  Belastingen

  Lokale belastingen blijven zo laag mogelijk.

  Lees meer
 • Standpunten

  Cultuur

  Grote Kerk in Veere als toeristische trekpleister.

  Lees meer
 • Standpunten

  Duurzaamheid

  Meer duurzame energie door minder regels

  Lees meer
 • Standpunten

  Gezondheidszorg

  Goed bereikbare gezondheidszorg

  Lees meer
 • Standpunten

  Koopzondag

  Koopzondag mág in alle kernen. (Het móet niet.)

  Lees meer
 • Standpunten

  Leefbaarheid

  Elke kern een ontmoetingsruimte.

  Lees meer
 • Standpunten

  Natuur en milieu

  Versterking van de kwaliteit van de kust

  Lees meer
 • Standpunten

  Nieuwkomers

  Spreiding van nieuwkomers over de kernen. Mee-doen!

  Lees meer
 • Standpunten

  Ondernemen

  De gemeente overlegt goed met ondernemers over nieuwe plannen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Onderwijs

  Samenwerking scholen voor kwalitatief goed onderwijs.

  Lees meer
 • Standpunten

  Parkeren

  Alleen betaald parkeren als het nodig is.

  Lees meer
 • Standpunten

  Regels

  Duidelijke regels en duidelijk stappenplan met tijdlijn.

  Lees meer
 • Standpunten

  Samenwerken

  Zelfstandige gemeente die samenwerkt.

  Lees meer
 • Standpunten

  Sociaal beleid

  Iedereen moet mee kunnen doen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Toerisme

  Extra geld voor toerisme.

  Lees meer
 • Standpunten

  Tweede woningen

  In kernen tweede woning voor eigen gebruik.

  Lees meer
 • Standpunten

  Veiligheid

  Brandweervrijwilligers en wijkagenten zijn onmisbaar.

  Lees meer
 • © laatzeelandzien.nl

  Standpunten

  Verkeer en vervoer

  Verschillende soorten vervoer combineren.

  Lees meer
 • Standpunten

  Werk

  Werk = topprioriteit.

  Lees meer
 • Standpunten

  Wonen

  Nieuwe koopwoningen en voldoende huurwoningen.

  Lees meer