Lijst cultuurhistorisch waardevolle panden vastgesteld

Twee jaar na de vaststelling van de Structuurvisie Cultuurhistorie is er eindelijk een gescreende lijst cultuurhistorisch waardevolle panden. Screening was nodig zo is gebleken. De lijst met 348 panden is na beoordeling door deskundigen teruggebracht tot 150 panden die het stempel cultuurhistorisch waardevol krijgen.
Ook is er een (bescheiden) subsidieregeling vastgesteld.

Er is voor de subsidieregeling jaarlijks € 30.000 beschikbaar (maximaal € 3.000 per aanvraag). Het is de bedoeling dat daarmee verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel kunnen worden ondersteund. De subsidieregeling is er gekomen op initiatief van de VVD en SGP/Christen-Unie.
Alle eigenaren van de betreffende panden zijn geïnformeerd wat het voor hen betekent dat hun pand op de lijst staat.
In 2018 zal er ook een Erfgoednota opgesteld worden. Dan zal ook bekeken op welke wijze de lijst actueel gehouden kan worden.