VVD Veere zoekt nieuwe fractieleden

Bijna alle veranderingen in jouw dorp of stad beginnen in de gemeenteraad. Hier worden de besluiten genomen, nadat goed is geluisterd naar de inwoners en alle betrokkenen, en alle belangen zijn afgewogen. Verantwoordelijk werk dus. Raadsleden zijn gewone inwoners die het raadswerk als ‘hobby’ uitoefenen. Ze kunnen dit dan ook niet alleen.
Om dit goed te kunnen doen zijn we op zoek naar versterking van onze fractie.
 
De VVD zit nu met 3 raadsleden in de gemeenteraad van Veere. De ‘fractie’ bestaat uit deze 3 raadsleden en een aantal fractievolgers. Samen worden alle onderwerpen besproken die in de gemeenteraad komen en wordt er een fractiestandpunt gevormd.
Elk lid van de fractie bekijkt de raadsvoorstellen natuurlijk vanuit zijn eigen achtergrond en kennisgebied en die diversiteit vinden we erg belangrijk: mensen uit verschillende kernen, werkend, ondernemend of gepensioneerd, oud en jong etc. Op die manier komen we tot het beste resultaat.
 
De VVD is daarom op zoek naar 
nieuwe fractieleden en vraagt jou daarbij om hulp. Ben of ken jij iemand die zich betrokken voelt bij de VVD en bij wat er in de samenleving gebeurt? Wil je meepraten en meebeslissen in de fractie? Vind je het belangrijk dat de VVD een sterke vertegenwoordiging krijgt in de raad van Veere? En ben je dan ook bereid om je kandidaat te stellen op onze lijst voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2018?
 
Dan willen we heel graag met je praten !
Bel of mail Marin van den Berge: 06-13558542 of marin.vd.berge@vvdveere.nl