VVD onderstreept het belang van de vrijwillig burgeradviseurs voor de Wmo

Mensen die gebruik willen maken van een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben recht op een onafhankelijke ondersteuning in dat proces. Heel belangrijk, vindt de VVD, aangezien het voor veel mensen best lastig is om hun weg te vinden in de mogelijkheden die de Wmo biedt. En een goede advisering kan ook nog eens heel preventief werken: de Wmo is in lang niet alle gevallen de beste oplossing voor een probleem – via allerlei vrijwilligersnetwerken zijn mensen dikwijls ook heel goed te helpen - en de verplichte eigen bijdrage wil ook nog al eens tot een teleurstelling leiden.

In de gemeente Veere wordt de cliëntondersteuning  voornamelijk gedaan door de ‘vrijwillig burgeradviseurs’. De coördinatie, training en opleiding van deze groep (van op dit moment 9) adviseurs ligt bij de St. Welzijn Veere.

In de raadsvergadering van 5 oktober lag het voorstel om deze onafhankelijke ondersteuning beter te organiseren. Nuttig en ook noodzakelijk volgens de VVD, want uit een enquête blijkt dat ruim 60% van de mensen die een beroep doet op de Wmo de mogelijkheid van deze ondersteuning helemaal niet kent. Wij hebben de wethouder daarom meegegeven dat op het gebied van communicatie op dit punt nog wel het een en ander te winnen is.