VVD steunt behoud van muzieklessen op school en na schooltijd van harte

De VVD vindt muziekonderwijs aan jonge mensen belangrijk en ziet de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) als een belangrijke partner op dit gebied. Omdat de ZMS te maken heeft met teruglopende leerlingaantallen heeft het bestuur aan Bureau Berenschot gevraagd om een toekomstvisie te ontwikkelen. Op basis daarvan kreeg de Veerse Raad in de vergadering van 5 oktober twee varianten voorgelegd waaruit we een keus konden maken. Een ruime meerderheid van de raad koos voor het pakket, waarbij de ZMS muzieklessen onder schooltijd organiseert op de basisscholen en daarnaast ook na schooltijd voor kinderen die naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs gaan. Met dit pakket kan de ZMS haar huidige organisatie in belangrijke mate in stand houden. De gemeentes Vlissingen en Sluis hebben besloten om vanaf 2018 geen gebruik meer te maken van de ZMS. De afkoopsom die ze hiervoor moeten betalen kan de ZMS o.a. gebruiken om haar organisatie efficiënter in te richten en voor - een deel - van de kosten (zgn. frictiekosten) die ontstaan door het noodzakelijke ontslag van een aantal docenten.

Foto: laatzeelandzien.nl