Verkiezingsprogramma 2018-2022: onze visie op een sterk en gezond Veere

Op 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Uw kans om een keuze te maken. Met uw stem op de VVD kiest u voor een fijne leefomgeving, een goed arbeidsklimaat en een klantvriendelijke gemeente.

We maken elke dag onze eigen keuzes en wij vinden het normaal dat iedereen daarbij zoveel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. De rol van uw gemeente is om u te ondersteunen, soms met kleine dingen als het verstrekken van een rijbewijs, soms met grote dingen als een vergunning of zorg die u nodig heeft.

Gezond blijven en wonen in een fijne omgeving is van het grootste belang. Daarom willen we voldoende aanbod in huur- en koopwoningen voor jong en oud; goede sportfaciliteiten en culturele voorzieningen; veilige fietspaden en voldoende stallingmogelijkheden; en niet te vergeten, zorgvuldig omgaan met onze prachtige stranden, mooie natuur en platteland. U leest het allemaal in ons programma.

Een gezond arbeidsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid in onze kernen. Naar ons idee moeten ondernemers daarom kunnen rekenen op een gemeente die hiervoor ruimte en mogelijkheden biedt. Op die manier kunnen we ook aantrekkelijk blijven voor jonge mensen die een baan zoeken.  

Om dit allemaal mogelijk te maken zetten we ons in voor een gezonde gemeente. Financieel gezond met ruimte voor tegenvallers, zo laag mogelijke lokale belastingen, klantvriendelijke ambtenaren die meedenken, betrokken bestuurders en een goede digitale dienstverlening.

Bent u het hiermee eens? Geef ons dan uw stem !

In de bijlage hebben we onze voorstellen in thema’s uitgewerkt. 

Natuurlijk is het voor ons belangrijk om te weten, wat er bij onze inwoners leeft en speelt. Daarom hebben we dit geïnventariseerd bij de dorps- en stadsraden en de ondernemersverenigingen. De ontvangen input hebben we gebruikt voor de ‘speerpunten per kern’ die aan het eind van dit programma staan.

Hartelijke groet,

VVD Veere