VVD vindt bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg uitstekend initiatief

Als er nu ook formeel voldoende draagvlak voor is kunnen we binnenkort de eerste bedrijveninvesteringszone – kortweg BIZ – in onze gemeente verwelkomen. Een uitstekend initiatief volgens de VVD, aangezien een BIZ de plaatselijke ondernemers de ruimte geeft om samen te investeren in activiteiten die goed zijn voor de economische ontwikkeling in hun stad of dorp.

Informeel is dat draagvlak er natuurlijk wel. De stadsraad Domburg heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een BIZ in Domburg en in verschillende bijeenkomsten ondernemers en andere betrokkenen geïnformeerd en enthousiast gemaakt voor hun plannen. De gemeente Veere heeft intussen via een verordening ingestemd met de plannen en levert een financiële bijdrage door  50% van de onderzoeks- en projectkosten voor haar rekening te nemen.

Wat is nu eigenlijk zo’n BIZ ?

Een bedrijveninvesteringszone is een gebied waar de ondernemers samenwerken aan de verbetering van hun gebied. Om dit mogelijk te maken int de gemeente, op basis van een verordening, bij de ondernemers in dat gebied jaarlijks een extra belasting via de WOZ . De opbrengst hiervan keert de gemeente als subsidie uit aan de ondernemersvereniging. Hiermee kunnen de ondernemers gezamenlijk investeren in zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied.

Het mooie van een BIZ is, dat het hier echt gaat om een initiatief vanuit de ondernemers zelf. En het voordeel ervan is dat alle ondernemers in de betreffende zone een bijdrage leveren, zodat het ook iets gezamenlijks is.

Als VVD zijn we benieuwd in welke kern dit voorbeeld wordt opgepakt. In Domburg zijn ze ongetwijfeld graag bereid om ze een paar tips te geven.