Bert van Halderen lijsttrekker VVD Veere

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november heeft de VVD Veere de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Bert van Halderen is hierbij tot lijsttrekker benoemd. Hij neemt het stokje over van Mineke Bierens. Mineke Bierens is sinds 2004 raadslid, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter.  

Bert van Halderen is in 2010 voor de VVD in de raad gekomen en heeft zich voornamelijk beziggehouden met zaken rond economie, toerisme en het sociaal domein.

Marin van den Berge, Marja Osté en Nanda van den Berg staan op resp. nummer 2, 3 en 4 van de kandidatenlijst. De namen en woonplaatsen van deze en de andere kandidaten vindt u in in de bijlage.

Bovendien heeft de VVD nu ook haar verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Naast het thematische deel is er in het programma voor elke kern binnen de gemeente een aantal speerpunten opgenomen, waarvoor de VVD zich de komende jaren wil inzetten. Met name verkeersveiligheid en voldoende woningbouw worden in veel kernen belangrijk gevonden.