VVD zorgt voor uitstel wijziging forfait toeristenbelasting

De campings en minicampings kunnen in 2018 het forfaitaire tarief op dezelfde manier gebruiken als in 2017. De raad ging mee in het voorstel van de VVD om de verordening 2018 gelijk te laten aan de verordening 2017, en alleen het forfait voor het naseizoen te wijzigen van 13 in 21 nachten.

Het college wilde eigenlijk n.a.v. de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van de forfaitaire tarieven in 2018 niet alleen alle tarieven wijzigen maar ook de grondslag. De VVD vond dat hier geen sprake van kon zijn omdat in het raadsvoorstel nergens werd uitgelegd wat nu de problemen waren bij de toepassing volgens de huidige verordening. En de formulering in de nieuwe verordening riep ook de nodige vragen op. Bovendien is met de toeristische sector afgesproken dat wijzigingen in de toeristenbelasting vòòr 1 juli bekend gemaakt worden zodat de ondernemers dit tijdig mee kunnen nemen in hun nieuwe tarieven voor het volgend jaar.

Ook de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en DTV waren van mening dat er te veel onduidelijkheid was. Er is nu afgesproken dat het college in de 1e helft van 2018 met een voorstel komt waarin helder uiteengezet wordt: wat het doel is van de forfaitaire tarieven, hoe het nu wordt toegepast, welke problemen zich voordoen en hoe het in de toekomst geregeld moet worden. De wijziging kan dan ingaan op 1-1-2019.