Hoe gaan we verder met Porthos ?

U weet dat de drie Walcherse gemeentes samenwerken op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Uitvoerende organisatie daarvoor is Porthos. Over de manier waarop Porthos zijn werk moet doen is echter in 2017 een flink meningsverschil ontstaan tussen de drie gemeentes. Veere vindt dat de regie van het werk dat zorgleveranciers uitvoeren, nadrukkelijk bij de gemeente moet blijven liggen; Middelburg vindt dat deze zorgbedrijven meer ruimte moeten krijgen om naar eigen inzicht hun werk te kunnen doen en vindt dat Porthos meer een administratieve functie moet krijgen; en Vlissingen tenslotte wil de toegang tot de zorg nadrukkelijker binnen de eigen gemeente vormgeven. Het heeft er zelfs enige tijd naar uitgezien dat elke gemeente zijn eigen weg zou gaan en de samenwerking binnen Porthos zou worden beëindigd.

De VVD heeft dat nooit een goed idee gevonden, omdat wij denken dat de samenwerking – ook al zijn de gemeentes zeker niet hetzelfde – in kennis en ervaring veel toegevoegde waarde heeft. Mede op ons verzoek hebben de 3 betrokken wethouders een uiterste poging gedaan om ‘de kar weer in het spoor te trekken’ en hebben een procesvoorstel geschreven om dit te realiseren. Op 14 december jl. is dit voorstel in de raadsvergadering behandeld. Met uitzondering van DTV kon de Veerse raad zich hierin vinden. Het is nu afwachten of ook de raden van Middelburg (op 18 december) en van Vlissingen (op 21 december) zich achter het voorstel scharen.

2018 wordt voor Porthos en haar klanten – onze inwoners - dus een belangrijk jaar. We zullen met elkaar uit moeten zoeken hoe we op de beste manier onze zorgverlening uit kunnen voeren en welke rol daarin voor Porthos is weggelegd. Als dat samen kan met de andere Walcherse gemeentes heeft dat wat de VVD betreft de voorkeur. Maar het belang van de klant staat natuurlijk voorop.