Domburg krijgt z’n eigen parkeerverwijssysteem

In de laatste raadsvergadering van 2017 is definitief besloten om in Domburg een parkeerverwijssysteem te realiseren. Ook de VVD heeft hier voor gestemd, hoewel we van mening zijn dat dit systeem de problemen van het zoekverkeer niet voldoende zal oplossen.

De VVD heeft steeds aangegeven, dat veel verkeer dat nu door Domburg rijdt niet op zoek is naar een parkeerplek maar juist onderweg is naar de westkant van Domburg, waar een aantal vakantieparken liggen. Een rondweg langs Domburg zou voor dit verkeer een veel betere oplossing zijn dan het parkeerverwijssysteem dat nu wordt aangelegd.

Het nieuwe systeem zal volgens planning al voor de zomer van 2018 moeten werken. We kunnen daarna beoordelen wat de effecten zijn. De VVD zal dit kritisch volgen, zoals u van ons gewend bent.