Plannen voor nieuwe school, gymzaal en dorpshuis in Serooskerke

In de afgelopen maanden hebben veel partijen ideeën en wensen aangedragen voor de herontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Serooskerke. De raad heeft ingestemd met het uitwerken van scenario 2. In het kort betekent dit het dorpshuis in het gebied de Zandput in combinatie met een nieuw zwembadgebouw, en de basisschool met gymzaal naar Serooskerke-Oost. Fysiofitness De Driehoek, Arduin en Zorgstroom zien mogelijkheden om ook naar Serooskerke-Oost te verhuizen.

De VVD vindt het positief dat er veel partijen betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Serooskerke. Uit de reacties blijkt echter dat er ook veel inwoners zijn die nog niet goed op de hoogte zijn van wat er nu wordt voorgesteld. De communicatie is dus nog een punt van aandacht, m.n. als het gaat om omwonenden bij Serooskerke-Oost.

De VVD vindt het jammer dat er bij de uitwerking maar op één scenario wordt gefocust. De keuze voor het maatschappelijk vastgoed in Serooskerke kunnen we namelijk niet los zien van 2 andere zaken, namelijk: de (on)mogelijkheden voor de invulling van Serooskerke-Oost (i.v.m. geluid- en lichtcontouren) en de noodzakelijke investeringen voor het zwembad. Voor het zwembad zijn namelijk in 2018 grote investeringen nodig (€ 885.000).

Een ander belangrijk punt is dat er in Serooskerke behoefte is aan nieuwe woningen zowel voor starters als voor ouderen. Op dit moment is het onduidelijk wat er kan en mag aan woningbouw in Serooskerke-Oost aangezien er nog geen goedgekeurde woningmarktafspraken zijn gemaakt met de provincie. Bij de keuze waar wat moet komen is het dan ook belangrijk om te onderzoeken welke opties het meest kansrijk zijn: inbreidingslocaties in de kern of uitbreidingslocaties in Serooskerke-Oost.

De VVD heeft daarom voorgesteld om ook de optie "verplaatsen en nieuwbouw zwembad en dorpshuis in Serooskerke-Oost" te onderzoeken. Want daarmee komen er namelijk inbreidingslocaties vrij voor woningbouw in de kern.

Er kan dan een betere afweging gemaakt worden welke optie de meeste voordelen oplevert.