Brede steun nieuwbouwplannen The Wigwam te Domburg

De raad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen van Hotel The Wigwam in Domburg. De VVD is positief over het plan omdat het een belangrijke kwaliteitsverbetering oplevert. Goed om te zien dat lokale ondernemers dergelijke investeringen willen plegen, zodat zij hun bedrijf op een goede manier voort kunnen zetten. De welstandscommissie heeft ingestemd met het ontwerp en er wordt een maximale inspanning voor duurzaamheid gepleegd.

Tijdens de informatiebijeenkomsten en bij de inspraakreacties zijn er door de omwonenden zorgpunten naar voren gebracht. Deze zijn ook benoemd in het raadsvoorstel. De omwonenden hebben vooral moeite met de parkeerkelder omdat zij verwachten dat dit zou kunnen leiden tot schade. Het college heeft toegezegd daar extra aandacht aan te besteden en nadere onderzoeken te doen.

Aangezien het huidige beleid voorschrijft dat het parkeren op eigen terrein plaats moet vinden, zag de raad geen aanleiding om naar alternatieven te gaan zoeken voor de parkeerkelder. Wel is er aandacht gevraagd voor de communicatie met de omwonenden.