VVD: teleurstellend dat raad verzoek om kleine oriëntatie-lampjes in Manteling afwijst

In de raadsvergadering van 1 februari 2018 hebben VVD en DTV, bij de bespreking van het Beleid voor donker, ervoor gepleit om het verzoek vanuit Oostkapelle, voor een proef met oriëntatieverlichting vanaf een strandpaviljoen tot aan de fietsenstalling, in te willigen. De Ondernemersvereniging Oostkapelle, de Dorpsraad, vier strandpaviljoens, werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Klaas Jobse (Astronomy-project) hebben de intentie uitgesproken om de bestaande verlichting sterk terug te brengen. Maar zij hadden wel een wens voor oriëntatieverlichting en reflectoren. Want zo vertelde Klaas Jobse: door de maatregelen die genomen gaan worden zal er al een reductie van ca. 60% plaatsvinden. Het plaatsen van oriëntatieverlichting zal daar nauwelijks invloed op hebben.

Een meerderheid van de raad wilde alleen ingaan op de wens van de reflectoren. Het college zegde toe in overleg te blijven met de belanghebbenden in Oostkapelle en als de resultaten van de andere proeven met oriëntatieverlichting bekend zijn te bekijken of er iets mogelijk is voor de Manteling.

Op een vraag van de VVD zegde het college toe dat ondernemers, bij een aanvraag voor verlichting, geen soortenonderzoek hoeven te doen. Het soortenonderzoek komt voor rekening van de gemeente.