Handel in parkeervergunningen moet worden aangepakt

Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeervergunningen vrij van kenteken en de gelijkwaardigheid van vergunningen voor bedrijven en organisaties, waren punt van discussie in de raad van donderdag 1 maart. De VVD vindt dat er niet mag worden ‘gehandeld’ in vergunningen die niet op kenteken staan.

 

Voor dit probleem is nu nog geen oplossing, dit volgt bij de evaluatie over 2018 en de aanpassingen voor 2019.

 

Bij de commissievergadering bleek dat de punten aangedragen door de betrokken partijen in Veere niet of nauwelijks waren meegenomen. Met name met betrekking tot de nieuwe tarieven voor vergunningen vrij van kenteken voor hotels. Er was frictie tussen hun standpunten en het voorstel dat er toen lag. Oplossing hiervoor was differentiatie van de tarieven voor hotelvergunningen. Deze oplossing is meegenomen in het raadsvoorstel, en daarmee kon het voorstel dan ook worden aangenomen.

 

Aanvullend punt dat ter sprake kwam, was de goedkope vergunningen voor de Jachtclub in Veere. Afgesproken is om dat in 2018 zo te laten, maar hier kritisch naar te kijken bij de evaluatie.