Wat hebben we bereikt?

ü  Kwaliteitsverbetering toerisme: door de steun van de VVD-fractie zijn er veel ondernemersplannen gerealiseerd zoals uitbreiding en nieuwbouw van hotels in Zoutelande en Domburg en de ontwikkeling van het Fort-den-Haakweggebied.

ü  Accommodaties: samen met inwoners en verenigingen worden er voor Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle plannen gemaakt voor vernieuwing van school, dorpshuis en sportzaal.

ü  Cultuurhistorie: door de inbreng van de VVD is de lijst met cultuurhistorisch waardevolle woningen en boerderijen gedegen gescreend, waardoor de lijst is verkort van ca. 350 panden naar 150 panden. Ter ondersteuning van de bezitters van een cultuurhistorisch pand is er een subsidieregeling ingesteld van € 30.000 per jaar.

ü  Innovatie toeristische sector: voor innovatie en kwaliteitsverbetering van bedrijven in de toeristische sector is een voucherregeling ingesteld, waardoor bedrijven maximaal € 5.000 kunnen krijgen als bijdrage in de kosten voor het inhuren van extern advies.

ü  Uitstel herziening forfaitair tarief toeristenbelasting tot 1-1-2019: hierdoor kan er eerst overlegd worden met de toeristische sector en kunnen wijzigingen voor 1 juli 2018 bekend gemaakt worden, zodat de ondernemers de nieuwe tarieven tijdig bekend kunnen maken aan hun gasten.

ü  Speeltoestellen: dankzij de VVD is er een extra budget van € 25.000 voor uitbreiding van speeltoestellen.

ü  Financiën: op initiatief van de VVD is het tekort Hof Domburg in één keer afgeboekt waardoor de begroting sinds 2015 niet meer wordt belast met de jaarlijkse kosten voor rente en aflossingen.

ü  Zondagsopenstelling: de VVD heeft opnieuw op de agenda gezet dat zondagsopenstelling voor onze winkeliers in alle Veerse kernen mogelijk moet zijn. Inzet is om dit in de volgende raadsperiode te regelen. 

ü  Zeeuwse Muziekschool: dankzij de inbreng van de VVD is muziekonderricht voor jongeren buiten schooltijd behouden gebleven.

ü  Orionis: Orionis, als uitvoerder van de bijstandswet op Walcheren, behaalde onvoldoende resultaten bij de begeleiding van mensen naar werk. De VVD is hierover nadrukkelijk in discussie gegaan met het college en heeft hierdoor de doelstellingen voor Orionis kunnen aanscherpen: beter contact met ondernemers en zo meer mensen aan een baan helpen. 

ü  Steun voor Porthos: dankzij de inbreng van de VVD wordt er door de Walcherse gemeenteraden opnieuw gekeken hoe Porthos – de organisatie voor jeugdzorg en Wmo – efficiënter kan functioneren zonder dat dit ten koste gaat van de ondersteuning aan de klanten.