Onverwachte Veerse coalitie verrassend snel rond

DOMBURG - SGP/ChristenUnie, DTV en VVD vormen de verrassende nieuwe coalitie in Veere. 'Verder bouwen aan een gezond Veere' heet het coalitieprogramma van de drie Veerse partijen. Arie Schot (SGP/ChristenUnie), Marcel Steketee (DTV) en Bert van Halderen (VVD) moeten als wethouders, samen met burgemeester Rob van der Zwaag, uitvoering aan dat programma geven.

Het akkoord tussen de drie partijen is stukken sneller rond gekomen dan ruim twee weken geleden gedacht. Er heerste heel wat scepsis in Veere en ver daarbuiten over de kansen van een coalitie met SGP/ChristenUnie nadat de gesprekken tussen die partij PvdA/GroenLinks en CDA werden afgebroken. DTV en VVD kwamen eerder juist niet in aanmerking, omdat hun programma's te ver uit de pas liepen met dat van SGP/ChristenUnie.

Met 'respect voor elkaar' en de bereidheid 'elkaar wat te gunnen', bleek het echter goed mogelijk om tot een vergelijk te komen, meldden de woordvoerders van de kersverse coalitie. Formateur Geurt van de Haar 'constateerde vanaf de zijkant' vanaf het begin van de beraadslagingen 'vertrouwen' tussen de drie partijen.

Zo hield de SGP/ChristenUnie niet tegen dat winkeliers en andere neringdoenden in Vrouwenpolder, Oostkapelle, Koudekerke en Dishoek op zondag hun deuren openen als ze dat willen. De ondernemers in die plaatsen krijgen daarmee dezelfde rechten als collega's in Veere, Domburg, Westkapelle en Zoutelande. De VVD en DTV ijverden daarvoor sterk in hun verkiezingsprogramma's . Als 'tegenprestatie' gunden de twee partijen de SGP/ChristenUnie dat het aantal 'lawaaifestiviteiten' gelijk blijft. Voor nieuwe evenementen die (geluids)overlast kunnen veroorzaken - Hrieps, Vrouwenpolderse Dagen, trekkertrek Aagtekerke - is daardoor de komende vier jaar nog geen plaats.

Het coalitieakkoord werd woensdag ondertekend door Ad Maris (SGP/ChristenUnie), Adri Roelse (DTV) en Marja Osté (VVD) die namens hun partijen evenals de wethouderskandidaten aan de onderhandelingen deelnamen. Beoogd wethouder Marcel Steketee deed niet aan die beraadslagingen deel. DTV-kopstukken Adri Roelse en Sylvia Sparreboom zagen af van een wethouderspost, omdat ze Steketee de 'politiek meest geschikte kandidaat' voor hun partij vinden. 

De portefeuilleverdeling van de drie wethouders is zo opgesteld dat geen van de dagelijkse bestuurders 'solistisch' kan optreden. Voor belangrijkere besluiten is immers betrokkenheid van meerdere wethouders noodzakelijk, zodat integriteitskwesties als in het vorige college niet voor kunnen komen, benadrukte Van de Haar. Als het presidium er mee akkoord gaat, installeert de gemeenteraad de drie nieuwe wethouders van Veere donderdag 14 juni tijdens een extra raadsvergadering. 

Foto v.l.n.r. Adri Roelse (DTV), Marja Osté (VVD), Ad Maris (SGP/CU) ondertekenen coalitie-akkoord. 

Bron: www.pzc.nl, 6 juni 2018, foto Lex de Meester