Veere wil blijven samenwerken met Middelburg en Vlissingen voor Jeugdzorg en WMO

Evaluatie en samenwerking WMO en Jeugdzorg

Middelburg, Vlissingen en Veere hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg. De organisatie die dit uitvoert heet Porthos. Veere is de “gastgemeente” voor deze samenwerking. Dit betekent dat de medewerkers van Porthos in dienst zijn van de gemeente Veere. Voor Veere brengt dit een grote verantwoordelijkheid voor deze medewerkers met zich mee.

De samenwerking is gestart op 1-1-2015 en loopt af op 1-1-2020. De samenwerking kan uiterlijk op 1-8-2018 opgezegd worden. Het is nog niet zeker of alle drie de gemeenten de samenwerking willen voortzetten.

Een werkgroep van ambtenaren van de drie gemeenten heeft begin 2018 de opdracht gekregen om de samenwerking te evalueren en om een advies te geven.

De werkgroep is met een eerste advies gekomen. Het advies is dat de samenwerking met ingang van 1-8-2018 voorlopig voor twee jaar wordt voortgezet. De volledige Veerse gemeenteraad heeft op 4 juli jl. ingestemd met dit voorstel. Vlissingen en Middelburg willen pas op 1-1-2019 beslissen of zij de samenwerking willen voortzetten.