In 2019 meer mensen van bijstandsuitkering naar werk

Het gaat goed met de economie. De werkloosheid daalt. Op Walcheren begeleidt Orionis mensen met een bijstandsuitkering naar werk. De VVD is er blij mee dat Orionis kansen ziet om in 2019 meer mensen aan het werk te helpen.

Orionis verwacht in 2019 met haar huidige bezetting ruim 400 personen aan werk te helpen. Om in 2019 ook nog eens 80 éxtra mensen te helpen met het vinden van een baan, heeft Orionis circa 900.000 euro nodig. Het geld is nodig voor een totaalpakket aan maatregelen, zoals bijvoorbeeld scholing, het bieden van werkervaringsplaatsen en bemiddeling tussen werkgevers en werknemers. Orionis noemt dit totaalpakket het Plan van Aanpak.

De VVD heeft kritische vragen gesteld over de hoogte van het bedrag, omdat de partij liever had gezien dat er voor deze investering nóg meer extra mensen aan een baan geholpen worden. Na beantwoording van de vragen door Orionis is de VVD wel akkoord gegaan. Wat de gemeenteraad van Veere betreft, kan Orionis aan de slag (blijven) gaan met het Plan van Aanpak.

Sinds 1 september jl. mogen klanten van Orionis onder bepaalde voorwaarden een deel van hun inkomen houden als zij een deeltijdbaan vinden. De VVD verwacht dat ook dit een positief effect zal hebben op de uitstroom van bijstandsuitkering naar betaald werk.