Verbetering Nehalenniagebied mogelijk?!

In de Visie Domburg werden de eerste plannen al genoemd voor de herontwikkeling van het Nehalenniagebied. Onderdeel hiervan was de mogelijke verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet Museum, waarover al werd gesproken bij de plannen voor het Singelgebied. De fractie van de VVD vindt dat het gebied wel een verbetering verdient en stond er dan ook achter om een haalbaarheidsonderzoek te doen en de mogelijkheden te inventariseren. Het college heeft hiervoor een zorgvuldig proces waarin de raad op meerdere momenten inspraak heeft. Wordt vervolgd dus!