Leeftijd starterslening verhoogd naar 40 jaar

De leeftijd voor het aanvragen van een starterslening voor de eerste koopwoning wordt, door een amendement van SGP/CU, DTV en VVD, verhoogd naar 40 jaar. Het college had voorgesteld om in lijn met de buurgemeenten de leeftijd te verhogen van 29 naar 34 jaar. De coalitiepartijen vonden het belangrijk om starters naar Veere te trekken. Met de nieuwe hypotheekregels is de verwachting dat jongeren langer wachten met het kopen van hun eerste woning. Daarnaast is de leeftijd van 40 jaar  lijn met andere (landelijke) belastingregelingen. Het amendement werd unaniem aangenomen.