VVD wil MBO-diploma voor Zeeuwse nieuwkomers

Jonge mensen van begin 20 die nog maar 1, 2 of 3 jaar in Nederland zijn. In Zeeland is er een speciaal opleidingstraject voor hen. VVD Veere wil dat deze jonge mensen zich volledig kunnen concentreren op hun opleiding.

Scalda biedt deze jongeren de mogelijkheid om vier dagen per week naar school te gaan en om één dag per week de stage te lopen. Dit is de Coach-klas Anderstaligen. In de meeste regio’s van Nederland is zo’n speciaal opleidingstraject er niet. De leerlingen leren op deze manier Nederland kennen en ze leren de Nederlandse taal. Alles bij elkaar gaat het om een flinke groep, want de afgelopen 3 jaar zijn er circa 2.500 nieuwkomers in Zeeland komen wonen. Deze mensen wonen door heel Zeeland: in de meeste Zeeuwse dorpen en in alle Zeeuwse steden.

Na de coach-klas is er de speciale Entree-opleiding met extra veel aandacht voor de Nederlandse taal. Meestal kunnen de leerlingen na een half jaar in de Entree-klas doorstromen naar een reguliere MBO-opleiding. De nieuwkomers volgen vanaf dat moment gewone lessen, in een klas met Nederlandse leerlingen. 

Tijdens de commissievergadering van 15 januari jl. heeft de VVD aandacht gevraagd voor de jonge nieuwkomers in onze gemeente. Door onbekendheid met ingewikkelde regelgeving komen deze jongeren te vaak in financiële problemen. Dit leidt tot schoolverzuim en soms ook tot het helemaal stoppen met de opleiding.   

Rond 1995 zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Slechts 3 procent van hen heeft op dit moment een betaalde baan. De rest dus niet.

Een goede begeleiding naar opleiding en werk is essentieel. In Zeeland zijn er nu zo’n 6.000 vacatures. Met voldoende kennis van de Nederlandse taal en met een MBO-diploma zijn er voldoende mogelijkheden voor nieuwkomers om aan de slag te gaan en om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

De VVD heeft wethouder Bert van Halderen gevraagd wat hij eraan gaat doen om te voorkomen dat jonge nieuwkomers hun opleiding afbreken. De VVD kreeg bijval van PvdA/Groen Links, CDA en DTV.

Wethouder Bert van Halderen was het met de VVD eens dat aandacht voor deze groep belangrijk is. Het zou immers een drama zijn als over een paar jaar blijkt dat deze mensen buiten de boot zijn gevallen, vooral voor die mensen zelf. Op 15 januari jl. heeft hij hierover al een eerste gesprek gevoerd met de coördinator ‘Coachklas Anderstaligen’ binnen Scalda. Daarnaast zegde hij toe deze kwestie op te pakken binnen het bestuur van Orionis, als uitvoerder van de Participatiewet. En verder deed hij de toezegging de Veerse raad goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hierin.