Supermarkt Vrouwenpolder krijgt nieuwe locatie

Vrouwenpolder verdient een supermarkt met de voorzieningen die de eigenaar op het oog heeft en die daarbij ook nog veiliger is, en de verkeersoverlast beperkt. Hiervoor is breed draagvlak in het dorp en het is naar onze mening in het algemeen belang. De VVD kon dan ook instemmen met de nieuwe locatie, maar gaf wel aan dat over de invulling en het ontwerp goed overlegd en gecommuniceerd moet worden. 

In de commissie van 14 januari jl. gingen we dieper in op alle aspecten rondom de verplaatsing van de supermarkt in Vrouwenpolder, aan de hand van een aantal vragen: 

Willen we een nieuwe supermarkt in Vrouwenpolder? Ja, de huidige locatie is te klein voor een supermarkt met de eisen van deze tijd, de verkeersveiligheid kan beter, er zijn meer parkeerplaatsen nodig en laden en lossen kan praktischer. 

Is het proces gelopen zoals het in een kleine gemeente als Veere zou moeten? Nee, zeker niet. Het hoort niet dat inwoners nieuwe plannen uit de krant lezen, het hoort niet dat planvorming zo lang duurt en dat de gemeente nauwelijks of te weinig overleg heeft met de omwonenden. 
De VVD vroeg de wethouder dan ook om voor de raadsvergadering nog in gesprek te gaan met de aanwonenden. Dit is in de week voor de raad gebeurd. 

Kunnen we 100% draagvlak verkrijgen voor één van de locaties? Nee, beide locaties liggen aan woonstraten en kennen nu een groen karakter. Beide locaties zullen de zichtlijnen op Vrouwenpolder beperken en of bij de ene groep inwoners, of bij de andere groep komt de supermarkt in het zicht. 

Zijn beide locaties geschikt voor de nieuwe supermarkt? Nee, de locatie trapveldje is te klein voor realisatie van de supermarkt met alle voorzieningen die de eigenaar wil bieden. Daarnaast is door twee organisaties het advies gegeven om de supermarkt op de locatie Noorddijk te oriënteren. Een ervan is Space Value, een bureau waarmee wij als gemeenteraad goede ervaringen hebben in Vrouwenpolder. 

De VVD concludeerde tenslotte: 
De ondernemer is nu 8 jaar bezig met de voorbereiding voor een nieuwe supermarkt in Vrouwenpolder. Gaande het proces is er in overleg met de gemeente een weg ingeslagen die een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Space Value heeft gekregen. 
Vrouwenpolder verdient een supermarkt met de voorzieningen die de eigenaar op het oog heeft en die daarbij ook nog veiliger is, en de verkeersoverlast beperkt. Hiervoor is breed draagvlak in het dorp en het is naar onze mening in het algemeen belang. De oude locatie zal ook een goede invulling krijgen, dus wat de VVD betreft ligt er een goed voorstel.