VVD staat achter nieuw beleid voor kamerverhuur.

Nieuwe regels kamerverhuur.

De VVD staat achter het nieuwe beleid voor de kamerverhuur. Niet dat het onmogelijk gemaakt moet worden, maar wel zo dat dit gebeurt zonder overlast voor de overige inwoners en passend binnen de bestemming wonen.

We zetten in op een duidelijke, handhaafbare regeling.

Voor de bestaande situaties moet een overgangsregeling komen. Hier moet de raad de kaders nog voor vast stellen. Het zou kunnen zijn dat betaalde toeristenbelasting het bewijs wordt voor aantonen bestaande situatie en dat deze mogen blijven verhuren mits ze aan de parkeerregeling voldoen. Dit omdat parkeren in de meeste gevallen de overlast veroorzaakt.