Unieke kans voor Domburg

Het voorstel voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg is een buitengewone kans om verschillende initiatieven op elkaar aan te laten sluiten en wellicht zelfs het hotel waartegen zoveel weerstand is elders te realiseren. 

Het gaat om de herontwikkeling van Hof Domburg, de mogelijke verplaatsing van de toekomstige hotelfunctie van het KPN-gebouw, aandachtsgebied Kustvisie, Golfbaangebied, de entree van Domburg (vanuit Westkapelle) en de aansluiting van de genoemde gebieden op de kern Domburg en het achterland. 

In de commissie heeft de VVD nog aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de golfbaan naar 18 holes. Een al lang gekoesterde wens van de golfclub en een versterking en vernieuwing van het toeristisch product. 

De VVD wenst alle partijen succes bij de visie vorming en ziet uit naar het resultaat dat terugkomt naar de gemeenteraad.