Tweede woningen in Veere

De VVD heeft ingestemd met de huisvestingsverordening Tweede Woning 2019, wat betekent dat bestaand beleid wordt voortgezet. Woningen in Veere moeten, met uitzondering van de centrumgebieden en het buitengebied, permanent bewoond worden. 

Een tweede woning, ook wel vakantie-woning genoemd, is alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet voor recreatieve verhuur maar dit blijkt in de praktijk niet altijd zo opgevat te worden. Tijd om hier duidelijkheid in te scheppen; daarom steunen we de vervolgactiviteiten op deze verordening.

Het doel is vergroten eenduidigheid en vereenvoudiging van de ruimtelijk regels. Ook heeft de VVD gepleit  voor  onderzoek naar juridische haalbaarheid voor het eventuele verkleinen van centrum-gebieden, aandacht voor het behouden van de mogelijkheden voor horeca en detailhandel in de centrumgebieden en het, eerder door de raad aangenomen beleid dat boven detailhandel in de centrumgebieden wel recreatieve verhuur toegestaan is.