Trailerhelling Zoutelande voortaan dicht tijdens badseizoen

Naar aanleiding van het noodlottige ongeval in juli 2019 had Burgemeester Rob van der Zwaag de trailerhelling in Zoutelande gesloten.


Het was de bedoeling deze maatregel in de raadsvergadering van 12 december j.l. door een wijziging in de APV in de wet- en regelgeving op te nemen, maar een amendement van het CDA, gesteund door DTV en SGP-Christenunie verhinderde dat. Deze partijen waren van mening dat wanneer de helling in het badseizoen tussen 10.00 en 19.00 uur niet gebruikt zou worden de veiligheid van de strandbezoekers niet in het geding kwam.


In dit amendement werd geen rekening gehouden met de zienswijze van diverse instanties, de druk die zo werd gelegd op de handhaving, en ook werd niet voorzien dat door aanscherping van de bloktijden (voorheen 11.00-18.00 uur) ook de trailerhelling in Westkapelle in het badseizoen maar zeer beperkt gebruikt kon worden.


Kortom, het leek ons, de VVD, het beste om het probleem op te lossen waar het lag; de trailerhelling in Zoutelande, en deze in het badseizoen te sluiten. We hebben met het voorstel, samen met PvdA/GrL en ook Lijst.v.Kervinck en SGP-CU sloten aan, weten te bereiken dat de trailerhelling in Westkapelle altijd gebruikt kan worden (geen bloktijden meer in badseizoen) en Zoutelande buiten het badseizoen.


We begrijpen dat voor de vaste gebruikers van de helling in Zoutelande dit een teleurstelling is. Maar veranderde omstandigheden, het aantal strandbezoekers in Zoutelande is in de laatste jaren flink toegenomen, dwingt soms tot het herzien van besluiten. Deze gebruikers kunnen nu in het badseizoen onbeperkt in Westkapelle terecht en buiten het badseizoen in Zoutelande. De veiligheid van de badgasten wordt op deze manier zo goed mogelijk geborgd en ook SSV, Blauwe Vlagorganisatie en politie kunnen hier mee instemmen.