VVD heeft vragen gesteld over terrassen in Corona-tijd

Tijdens de persconferentie van Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van woensdag 6 mei j.l. werden de plannen voor de afschaling van de maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan bekend gemaakt.

Per 1 juni a.s. mogen caf├ęs en restaurants hun terrassen weer openen, mits de gasten aan tafeltjes zitten, die op 1,5 meter van elkaar staan.

Voor horecagelegenheden een positieve aanpassing, aangezien zij uitzonderlijk zwaar getroffen zijn in de afgelopen periode. Wel kan dit voor ondernemers problemen opleveren om dit binnen hun bestaande terrasoppervlakte te doen. Bovendien mag ook de binnenruimte beperkt worden gebruikt. Dit zal door de 1,5 meter afstand ook bij veel bedrijven wellicht met minder tafels kunnen.

De VVD heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de VVD eens dat de gemeente in deze moeilijke tijd ondernemers zoveel mogelijk moet ondersteunen om nog iets goed te kunnen maken van het jaar 2020? Hoe bent u van plan om dit vorm te geven nu de eerste maatregelen worden afgeschaald en/of opgeheven?

2. Hoe bent u in overleg met ondernemers over wat zij nodig hebben in deze tijden?

3. Bent u bereid naar mogelijkheden te kijken om terrasruimte te vergroten (in de openbare ruimte) voor ondernemers, zodat zij aan de 1,5-meter regels kunnen voldoen.

4. Wij denken daarbij aan het initiatief van de OBD en Stadsraad Domburg, om de Ooststraat- Markt-Weststraat etc. af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zou echter ook voor andere kernen kunnen gelden. Ook denken we aan het gebruik van strand (zandterras) bij Strandpaviljoens.

5. Bent u bereid flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte, om optimaal in te zetten op de terras ruimte?

6. Bent u het met de VVD eens dat de mogelijke uitbreiding van terrasruimte zonder verhoging van precariolasten moet gaan?