Winterkamperen op mini-campings

Door de maatregelen van de VRZ  i.v.m. de Corona-crisis moesten de mini-campings sluiten, al aanwezige gasten naar huis sturen en stroomden de annuleringen binnen. 

Door vouchers uit te geven of het aanbod de gereserveerde periode om te boeken,  probeerden veel ondernemers hun gasten een alternatief te bieden. Heel voorzichtig komen de reserveringen nu weer op gang, maar het gemiste voorseizoen is niet meer in te halen.

De VVD is van mening dat het college in Veere, daar waar het binnen hun mogelijkheden ligt, de ondernemers tegemoet moet komen in deze crisis. n zo’n mogelijkheid is het toestaan van winterkamperen zodat ondernemers die dat willen wellicht een klein deel van de omzet goed kunnen makenmaar vooral ruimte kunnen creëren voor volgend seizoen.    

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregel niet voor iedere mini-camping een oplossing biedt of past, maar dat ligt nu eenmaal niet binnen onze mogelijkheden. De keuze is aan de ondernemer!

De VVD is blij dat het gelukt is de andere politieke partijen te laten aansluiten bij ons voorstel; winterkamperen niet alleen voor de vaste eenheden, maar ook de mogelijkheid voor campers en caravans. Na goed overleg werd een motie opgesteld, gesteund door alle fracties, voor eenwinteropenstelling voor ALLE plaatsen op de mini-campings.

Tijdens de raadsvergadering van 28/5 jl. dienden wij samen met de andere partijen deze motie in. Het college van B&W gaat winterkamperen mogelijk maken van 15/11/2020 tot en met 1/3/2021, als het juridisch haalbaar is.