Omgekeerde bloembakken

Eind 2020 kregen de ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden te horen dat er bezuinigd zou worden op het onderhoud van de bloembakken, ​en als dit onderhoud niet overgenomen werd, de bakken zouden verdwijnen. 

​Voordat deze organisaties, laat staan bewoners, hadden kunnen aangeven dat zij het onderhoud op zich wilden nemen, werden -bijvoorbeeld in Westkapelle- de bloembakken weggehaald. In Koudekerke zijn de verkeersremmende bloembakken omgekeerd op straat geplaatst (zie foto). 

Bij dorpsraadvergaderingen hoorden wij dat inwoners er teleurgesteld over waren dat het kleurrijke groen uit het straatbeeld verdween. Inwoners, verenigingen en ondernemers willen graag zorgen voor mooie beplanting in de bloembakken.

De VVD heeft zich daarom aangesloten bij een motie van de PvdA/Groenlinks. In deze motie wordt het college ​opgeroepen om in gesprek te gaan met stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen over het openbaar groen. Wij hopen dat dit zal leiden tot fleurige initiatieven vanuit de Veerse stadjes en dorpen.