VVD tegen snelle invoer betaald parkeren

Het parkeerbeleidsplan zoals het er nu is vastgesteld, rammelt, er is niet of nauwelijks inbreng van de kernen in verwerkt, en ook de punten van de fracties zijn niet meegenomen. Er is daarbij ontzettend kort de tijd om e.e.a. in een uitvoeringsplan te gieten en daarbij ook nog zorgvuldig te werk te gaan. Daarom vindt de VVD dat dit beleidsplan zo niet kon worden vastgesteld en niet als kader voor de uitvoering kan dienen. 

Voor de VVD heeft het uitgangspunt betaald parkeren om te reguleren, bij problemen, altijd als een paal boven water gestaan. Inmiddels is het probleem van verkeer en parkeren in de kern verschoven naar het reguleren van dagtoerisme in al onze (kust)kernen. Hierover hebben de gemeente en toeristische sector al vaker nagedacht, maar een ander middel ligt niet voor de hand. Als VVD kunnen we betaald parkeren aan de kust dan ook steunen. Het moet echter wel zorgvuldig worden ingevoerd. Niet als melkkoe, maar vanuit goed en gedragen beleid. 

De start van het proces kunnen we niet als zodanig omschrijven. We begonnen al verkeerd, door zonder beleidsplan de gelden direct in te boeken bij het financieel perspectief. Zonder dat de betreffende kernen ├╝berhaupt van iets wisten. Toen de belangengroepen eenmaal op de hoogte waren, konden ze midden in de zomer op komen draven voor de volgende stap. Ondernemers waren druk met hun werk in onze toeristische gemeente, dorpsraden waren minder bezet omdat er mensen met vakantie waren. Tijd voor overleg met de achterban was er niet. Jammer. We stonden in de participatie immers al op achterstand. En eigenlijk is men pas aan zet bij de uitvoering. Niet bij het maken van het beleid.

Tientallen insprekers lieten hun ongenoegen en zorgen over het parkeerbeleidsplan en de snelle invoering horen. Ook de fracties in de raad brachten bezwaren en uitten kritiek. Het leek echter tegen dovenmansoren gericht. Noch het college, noch de coalitiefracties kozen ervoor om meer tijd te nemen en goed parkeerbeleid te maken en/of de invoering van betaald parkeren een jaar uit te stellen. De VVD heeft niet ingestemd met het parkeerbeleidsplan, maar met de meerderheid vanuit de coalitie die voorstemde, zal er toch onder stoom en kokend water betaald parkeren worden ingevoerd in Zoutelande, en de andere kustkernen.