Overgangsregeling Kamerverhuur

Op de agenda van de laatste commissievergadering stond het onderwerp kamerverhuur. De raad zou een voorstel krijgen waarin de overgangsregeling vorm zou krijgen. Dit bleek helaas niet in geval. Het voorstel betrof een aanscherping van het beleid dat in januari 2019 is vastgesteld en van de raad werd gevraagd een richting aan te geven voor de overgangsregeling.

Wat de VVD betreft beide onnodig; de raad heeft in januari 2019 al beleid vastgesteld en ook de overgangsregeling is uitvoerig besproken. Het voorstel is als niet rijp voor behandeling in de raad vastgesteld. Wordt vervolgd dus.

De VVD heeft een duidelijke mening: we hebben nieuw beleid vastgesteld voor de kamerverhuur om excessen in de toekomst te voorkomen, niet om kamerverhuur onmogelijk te maken. De overgangsregeling moet er voor zorgen dat bestaande kamerverhuur kan worden voortgezet.

Bestaande kamerverhuur terugdringen onder de noemer rechtsongelijkheid ziet de VVD als een werkwijze die een betrouwbare overheid niet betaamt.