Tweede woningen in Veere

In de laatste raadsvergadering van dit jaar is de Huisvestingsverordening 2e woningen gewijzigd vastgesteld. Vanaf 1-1-2021 is het in de Veerse kernen niet meer mogelijk om een woning als 2e woning te gebruiken. Alleen permanente bewoning is toegestaan.

Hiermee gaat een wens van vele inwoners in vervulling. De hele raad heeft in 2019 al aangegeven dat gezien de grote vraag naar woningen, het beperkte aanbod en de negatieve effecten op voorzieningen door een groeiend aantal 2e woningen deze wijziging nodig was.

Dit wijzigingsbesluit  brengt geen belemmeringen voor horeca en/of detailhandel, iets waar onze partij, de VVD belang aan hecht en ook hebben wij aangedrongen op een passend overgangsbeleid. De VVD is van mening dat hier gehoor aan is gegeven: gebruik van 2woning mag voortgezet worden, ook als het eigendomsrecht wijzigt door schenking, vererving of verkoop binnen de familie.