Beschouwingen Financieel Perspectief 2022-2025

De realiteitszin ontbreekt volledig in het Financieel Perspectief 2022-2025. Het college kijkt niet reëel naar de kosten van het maatschappelijk vastgoed, niet reëel naar de kosten van het sociaal domein, niet reëel naar de andere materiële kosten, en niet reëel naar de woonlasten die het vraagt van onze inwoners en ondernemers.

De wezenlijke zaken worden niet aangeroerd, worden uitgesteld of worden weggemoffeld. Het college strooit zand in de ogen van de gemeenteraad, in de hoop dat zij dit niet ziet. De VVD ziet dit wél en gaat dan ook niet akkoord met dit -onduidelijke- financieel perspectief als kader voor de begroting van 2022.

Wilt u de volledige tekst van onze beschouwingen nalezen? U vindt de tekst hieronder.