VVD: voorkeur voor MFA Westkapelle aan Kerkeweg

Tijdens de vergadering van 30 september j.l. moest de raad de keuze maken tussen de locaties Molenwal en Kerkeweg, en beslissen over de dorpshuisfunctie; in Herrijst of in de nieuwe MFA.

De VVD is van mening dat deze keuzes, die voor de lange termijn gemaakt worden, toekomst gericht moeten zijn.

Onze keuze voor de toekomst was de keuze voor ruimte. Ruimte voor de MFA, om zo flexibiliteit te behouden. Ruimte voor de kinderen van Westkapelle, om een groot en groen schoolplein te kunnen realiseren. Ruimte voor de dorpshuisfunctie, die nu al door de jongere generaties in het MFA gewenst werd, over een aantal jaar wellicht door de overgrote meerderheid. Ruimte voor woningbouw aan de Molenwal. En ruimte in de financien, want exploitatie- en onderhoudslasten voor twee gebouwen zal op termijn niet houdbaar zijn.

De zo gewenste levendige Markt, zien wij bij een andere invulling van Herrijst, zoals benoemd in de bijeenkomsten, ook eerder te realiseren.

Tot onze teleurstelling ging de meerderheid van de raad niet mee in deze toekomstgerichte keuze. Een gemiste kans wat de VVD betreft.