Verlenen inbestedingsopdracht Stichting Strandexploitatie Veere (SSV)

Dat was het raadsvoorstel wat we behandeld hebben in de raad van 10 november j.l.

Door o.a. uitbreiding van de dienstverlening door de SSV was het bestaande budget niet toereikend. Dat leek de VVD geen probleem, we hebben toeristen en dagjes-mensen immers de laatste jaren fors meer laten betalen aan toeristenbelasting en parkeergelden.  En deze inkomsten zijn wat de VVD betreft nu juist bedoeld om de kosten van de SSV te dekken.

Niets bleek minder waar, het college kwam met het voorstel om van uit het budget  Toeristisch Gastheerschap € 100.000,- structureel in te zetten voor de SSV.

Naar mening van de VVD een zeer slecht idee. Een vlugge rekensom leert dat van het budget Toeristisch Gastheerschap, zijnde  € 390.000,- zo’n € 300.000,- nodig zal zijn voor het in stand houden van de toeristische informatiepunten. Dat betekent dus dat er niets over blijft voor de regio-marketing, die ook uit dit budget betaald zou worden.

Ondanks eerdere toezeggingen zijn er nog geen plannen voor regio-marketing bekend gemaakt, en blijft die steken op twee pagina’s in de Badkoerier. Wat de VVD betreft volstrekt onder de maat en absoluut niet meer van deze tijd. Maar, zo bleek, geen probleem voor DTV, Hart voor Veere, CDA, PvdA of SGP.

De VVD vindt dit onbegrijpelijk; want wij zien marketing niet als een middel om zoveel mogelijk mensen naar Veere te krijgen maar vooral als instrument om te gebruiken welke toeristen we in Veere graag willen ontvangen! Toeristen die ons landschap waarderen en daar zuinig op zijn, toeristen die belangstelling hebben voor wat Veere aan culturele activiteiten te bieden heeft en daar gebruik van maken!