VVD ontevreden met Diftar-tarieven voor afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2022 gaan inwoners van Veere een gedifferentieerd tarief betalen voor de afvalinzameling. Hoe vaker de restafvalbak aan de straat gaat, hoe hoger het afvalstoffenheffing wordt. De VVD is niet blij met de hoogte van de tarieven, omdat dit niet is, zoals voorgesteld in 2019, toen we het besluit namen om Diftar in te voeren. Er is wel een oplossing voor luierafval. 

 

Al in 2019 besloten we om Diftar in te voeren, om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. Toen was er sprake van, dat voor hetzelfde bedrag als nu, de zwarte bak nog 16 keer aan de straat gezet kon worden. De VVD vond dat acceptabel: in de winter de bak eens per maand laten legen, en in de zomer elke 2 weken, net als nu. In 2020 moesten we besluiten om het nieuwe systeem nog een jaar uit te stellen, omdat dit door Corona nog niet klaar was om te worden uitgevoerd. 


In juni dit jaar lag het voorstel van het college op tafel. Dit werd terug naar de tekentafel verwezen, o.a. omdat er geen oplossing was voor incontinentie en luierafval. Dit afval is alleen op kleine schaal te recyclen, en zou dus een forse kostenpost worden voor ouders van jonge kinderen, en de gebruikers van incontinentie materiaal. Daarvoor is nu wel een oplossing gevonden. De laatste groep zal worden gecompenseerd via de WMO. Gezinnen met jonge kinderen (tot 3 jaar) kunnen een pas aanvragen, waarmee het afval in de ondergrondse containers in de woonkern kan worden gegooid. Aangezien er in Gapinge geen ondergrondse container is, wordt hier een bovengrondse restafval container neergezet. Enerzijds, omdat dit op korte termijn moet worden gerealiseerd, en anderzijds, omdat de gemeente verwacht dat op termijn het recyclen van dit soort afval wel mogelijk wordt. De VVD heeft opgeroepen om, wanneer dit langer op zich laat wachten, ook in Gapinge een ondergrondse container te realiseren. 


In het nieuwe beleid komt er een vast tarief, met daarin 6 'gratis' aanbiedingen van de restafvalcontainer. Daarboven betaalt een huishouden €6,50 per keer. Dit betekent dat voor hetzelfde bedrag als in 2021, de bak 13 keer aan de straat gezet kan worden. 


De gemeenteraad had liever gezien dat er meer aanbiedingen mogelijk waren voor hetzelfde tarief als nu, en dat daarboven een progressief tarief zou gelden: Iemand die net niet uitkomt met 16 keer (voorkeur van VVD, SGP/CU en HVV) gaat iets meer betalen. De inwoner die domweg de bak om de twee weken aan de straat bleef zetten gaat forser omhoog in heffing. Dit voorstel, dat bij meer partijen voorkeur heeft, was echter niet uitgewerkt. De VVD heeft dan ook niet ingestemd met het voorstel.