VVD stemt in met aanpassingen parkeerbeleid

In het najaar van 2020 stelden we het nieuwe parkeerbeleid vast. Nu, een jaar later, was het tijd voor de evaluatie van het beleid en voor het bespreken van de voorgestelde wijzigingen. De VVD is blij dat er nu verbeteringen worden aangebracht in het beleid, en is, met 4 extra wijzigingen en 2 moties, akkoord gegaan met de evaluatie en de aanpassingen. 

 

Bij aanvang van de vergadering lagen er talloze wijzigingen op tafel. Naar de mening van de VVD zal de ratatouille aan regels de duidelijkheid niet verbeteren, het vraagt om ellende. En het was ook nog niet voldoende, zo bleek uit de vele reacties die we kregen. 

Voor de VVD was het belangrijk dat we écht wat voor onze inwoners in het middengebied zouden doen. Zij hebben wel de lasten (parkeerders met fietsdragers voor de deur en betalen in de eigen gemeente bij winkel-/horeca-/strandbezoek), maar worden niet gecompenseerd. Ook niet als zij datgene doen wat wij zo waarderen en willen aanmoedigen: zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving! Hoewel we het liefst de eigen inwoners in de hele gemeente gratis zouden laten parkeren, is dit juridisch (nog) niet haalbaar. Voor dit moment hebben we verbetering weten te bereiken, door de participatievergunning te verruimen (breder in te zetten en niet alleen voor de eigen woonkern), door de B/C vergunning ook geldig te laten zijn op de D/E-terreinen (hiermee is er een vergunning die op bijna alle terreinen in Veere geldig is (m.u.v. A en U, waarvoor een duurdere vergunning beschikbaar is) en door een motie te steunen, die het mogelijk maakt om een (tweede) vergunning aan te vragen voor mantelzorgers en/of andere relaties. Dit laatste is een pilot in de stad Veere. 

Verder hebben we de gratis parkeermogelijkheid voor Zoutelande onderstreept. Om de uniformiteit te bereiken die we als gemeente voor ogen hebben én om in een enorme behoefte te voorzien, moet dit zo snel mogelijk worden gerealiseerd, bij voorkeur voor het nieuwe toeristenseizoen. Hiervoor is ook een motie aangenomen. 

En mocht er onderweg een kink in de kabel komen? Dan zijn lagere tarieven en een kortere venstertijd (tot 18 uur) wel het minste wat we voor onze inwoners en ondernemers kunnen doen. Net als kortdurend gratis parkeren aan het begin van de Langstraat voor een boodschap. We hebben als VVD het college opgeroepen in dat geval voor de start van het seizoen met een voorstel naar de raad te komen, om dit te bewerkstelligen. 

 

Om bovenstaande te bereiken, moesten wij in de onderhandelingen met de coalitiepartijen een amendement over het aanpassen van de tarieven voor de accommodatie app (progressief tarief geldig voor de 1e tot en met de 4e auto, ook geldig laten zijn bij vergunningen van 5 auto's en meer) laten varen. Dit gold ook voor een amendement over het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat in Domburg. Het college heeft wel toegezegd hierover nog in gesprek te gaan met de OBD, Stadsraad en de bewoners van de omliggende straten. We vertrouwen erop dat hiervoor dus nog een oplossing gevonden zal worden. 

 

Gezien de hoeveelheid amendementen die het wél haalden die avond, hebben we als VVD ingestemd met het aangepaste voorstel. Weliswaar met de kanttekening, dat wij het nog altijd niet eens zijn met in het verleden genomen besluiten en de hoge parkeertarieven.