Toeristisch gastheerschap

In de raadsvergadering van december stond dit op de agenda. Niet dat dit de bedoeling was van het college, dat was van mening dat de besluitvorming aan hen was en dat de raad geïnformeerd kon worden d.m.v. een memo.

Omdat dit niet in lijn was met eerder gemaakte afspraken kwam de memo na enig aandringen toch nog op de agenda van de raad. Ook tot ergernis van ondernemersverenigingen, dorpsraden en partijen die invulling willen geven aan het toeristisch gastheerschap. Door deze gang van zaken was inspreken in de commissie niet mogelijk en werd men overvallen met dit agendapunt.

Uit de memo bleek dat de inspanning van de gemeente voor het toeristisch gastheerschap vooral richting Veere en Domburg was gegaan om dit in samenwerking met de musea daar vorm te geven. Op zich een mooie en goede invulling, maar Oostkapelle en Zoutelande hadden ook graag deze inspanning en financiële bijdrage voor hun toeristische informatiepunten gezien. Ook bleek de regiomarketing, en de financiering daarvan, niet de aandacht van het college te krijgen welke wat de VVD betreft wel noodzakelijk is.

Gelukkig waren de fracties unaniem van mening dat wethouder Roelse tekort was geschoten. Zodat hij de toezegging moest doen om de raad te informeren hoe het komend jaar het gastheerschap in Zoutelande en Oostkapelle er uit gaan zien, en indien nodig, terug komt naar de raad met een voorstel voor extra budget.