Ontwikkelkader Verblijfsaccommodaties

In de laatste raadsvergadering dit jaar werd fase I van dit ontwikkelkader vastgesteld. Met het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties zet gemeente Veere in op:
- Een hoogwaardige, innovatieve en duurzame toeristische sector
- Verbeteren balans leefbaarheid en toerisme
- Behouden Veerse maat
- Verbeteren productdifferentiatie
- Grip op de groei van het aantal recreatieve verblijfseenheden

Mooie woorden waar niemand tegen kan zijn, maar hoe gaan we dat vorm geven? Deze woorden kunnen ook zo uitgelegd worden dat er helemaal geen ontwikkeling mogelijk meer is. Dat is wat de VVD absoluut niet wil. De VVD wil nadrukkelijk ruimte houden voor ontwikkeling, en ja, daar mogen we in de gemeente Veere eisen aan stellen, maar het moet niet onmogelijk gemaakt worden.

Fase II van het ontwikkelkader wordt heel belangrijk, want hierin zal de uitwerking worden opgenomen. De VVD zal zich sterk maken om de noodzakelijke ontwikkelingsruimte voor bedrijven in stand te houden, en werk maken van criteria die toepasbaar en haalbaar zijn.