Verkiezingsprogramma VVD Veere 2022-2026.

Een terechte vraag, want de komende periode wil de VVD nieuwe keuzes maken. Een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De parkeertarieven op een acceptabel niveau. Maatschappelijke voorzieningen die in een echte behoefte voorzien. En snelheid maken met de zo noodzakelijke woningbouw. Keuzes dus, waar onze inwoners om vragen. 

De VVD wil op diverse punten een nieuwe afweging makenBeter kijken naar de belangen van onze inwoners. Dus redelijke gemeentelijke belastingen, zonder onevenredige verhogingen. Bouwen van voldoende woningen, zodat onze eigen inwoners niet hoeven uit te wijken naar Middelburg of Vlissingen. En behoud van ons prachtige landschap, dus geen ontsierende grote windmolens en zonneparken in de natuur en op landbouwgrond.

Meer oog voor de belangen van onze ondernemers. De Veerse economie hangt nauw samen met het toerisme en is voor Veere van vitaal belang: het zorgt voor werkgelegenheid, leefbaarheid in onze kernen en – via de toeristenbelasting – voor een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten. Ondernemers hebben behoefte aan ruimte voor ontwikkeling en een gemeente die daarin meedenkt. 


En tenslotte een evenwichtig en stabiel bestuur, zodat we als gemeente zelfstandig kunnen blijven. Een bestuur dat benaderbaar is, goed naar inwoners en ondernemers luistert en op basis daarvan afgewogen besluiten neemt. En daarbij zorgt voor een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zodat er ook in de toekomst ruimte blijft voor nieuwe initiatieven en we financiële tegenvallers op kunnen vangen. 


Op de volgende pagina’s leest u, waar de komende 4 jaar voor de VVD de belangrijkste keuzes liggen. Zodat u in maart 2022 weet, waar u voor kunt kiezen.


VVD Veere