VVD wil geen wijzigingen in parkeerbeleid Dishoek

In de afgelopen anderhalf jaar is er veelvuldig gedebatteerd over parkeren. Hierbij is in eerste instantie gesproken over de invoering van betaald parkeren in Zoutelande, en zouden de andere kustkernen op een later moment volgen. Bij het financieel perspectief (kader voor de begroting 2022) bleek dat dit met een jaar werd uitgesteld voor Westapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder. Wij noemden dit een verkiezingsstuntin onze beschouwingen.

In Dishoek wilde men wel al betaald parkeren invoeren. Dit is echter bij de parkeerevaluatie ondergesneeuwd door alle andere zaken die hier naar voren kwamen. Het invoeren van betaald parkeren kwam slechts marginaal naar voren in de stukken en de besprekingen.

Aangezien Dishoek geen parkeerproblemen heeft, en met de parkeerinkomsten geen rekening is gehouden, hebben wij een motie ingediend (met SGP/CU en HVV) om het huidige parkeerbeleid in Dishoek te handhaven, en dus geen betaald parkeren in te voeren op het terrein ‘Wielemaker’. Helaas werd deze oproep geblokkeerd door de coalitiepartijen en haalde geen meerderheid.